Fotografowanie

„Fotografować to przede wszystkim utrwalać.

Rzeczywistość, która nas otacza.

Ludzi, których twarze chcemy zachować.

Pejzaże, które chcemy uwiecznić.

I wydarzenia, których jesteśmy świadkami.

A także całe skomplikowane życie wraz z jego złożoną obyczajowością.

Fotografować wszystko.

Wszystko, co jest żywe, martwe, żeby po prostu utrwalać, zatrzymywać”.

(R. Kapuściński)